Carsten Michael Henrichsen

Carsten Michael Henrichsen

Professor emeritus

Primære forskningsområder

Forvaltningsret, Kommunalret og Forvaltningslære

Aktuel forskning

Medlem af CORAs forskningsspor vedr. Retlige grundbegreber (spor 1) og Retten i et kontrolsamfund (spor 2)

Undervisnings- og vejledningsområder

Forvaltningsret, Kommunalret og Forvaltningslære

Interesseområder

Ad forvaltningsret

 •  Udviklingslinjer i den almene forvaltningsret
 •  Forvaltningens organisation, styring og personale
 •  Statsselskaber og kommunale selskaber
 •  Aftaler i forvaltningsretten; udlicitering og oursourcing
 •  Offentligt-privat samarbejde
 •  Regulering af faktisk forvaltningsvirksomhed
 •  Speciel forvaltningsret; kommunalret mv.

Ad forvaltningslære

 • Teorier om administrativ ledelse og organisation
 • Udviklingen af den offentlige virksomhed og økonomi
 • Udviklingslinjer i forvaltningens organisation
 • Den politiske ledelse af forvaltningen
 • Centraladministrationens organisation 
 • Det kommunale selvstyre

Andre interesseområder

 • Retsteori, retsfilosofi, retssociologi

 

ID: 9431