Caroline Heide-Jørgensen

Caroline Heide-Jørgensen

Professor

Uddannelse

2008                Dr.jur

2005-2006      Landsdommer, Østre Landsret (konstitueret)

2000                PhD

1995                Advokatbestalling. Møderet for landsret (1998)

1992                Cand.jur., Københavns Universitet

1985                Klassisk-sproglig student, Svendborg Statsgymnasium

 

Ansættelser

2014                Professor II, Bergens Universitet

2008                Professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

2005-06          Konstitueret landsdommer, Østre Landsret

2002                Lektor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

1999                Adjunkt ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

1995                Kandidatstipendiat ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

1995                Advokatbestalling (møderet for landsretten 1998)

1992                Advokatfirmaet Viltoft & Høberg Petersen, advokatfuldmægtig og advokat

 

Forskningsledelse

Caroline Heide-Jørgensen er aktuelt leder af forskningscenteret Center for Markeds- og Erhvervsret (CME) fra 2017 og i perioden 2011-2017 for CESEL (Centre for European Studies in Economic Law). I perioden 2006-2009 var hun leder af Forskningsafdeling 1 på Det Juridiske Fakultet.

 

Udlandsophold

Caroline Heide-Jørgensen har gennem årene opholdt sig ved en række udenlandske forskningsinstitutioner i forbindelse med sin forskning, bl.a. som Senior Visiting Scholar ved UC Berkeley, USA (2018-2019), Visiting Fellow ved University of Oxford (2009-2010), Max Planck Institut für Geistiges Eigentum i München (2004, 2001, 1998) samt New York University (1998).

 

Interne hverv og administration

Caroline Heide-Jørgensen er centerleder for Center for Markeds- og Erhvervsret og fagansvarlig for BA valgfaget Konkurrence- og Markedsføringsret. 

 

Eksterne hverv

Caroline Heide-Jørgensen har en række eksterne hverv og tillidsposter. Aktuelt er hun formand for Radio-og TV Nævnet og næstformand i Konkurrencerådet. I begge råd er hun mangeårigt medlem. Hun er tillige formand for Teleklagenævnet og formand bestyrelsen for Dansk Forening for Markedsføringsret.

Caroline Heide-Jørgensen har været medlem af flere regeringsudvalg som sagkyndig inden for sit fagfelt, bl.a. regeringens udvalg vedrørende revision af markedsføringsloven (2015-2016) og regeringens udvalg vedrørende beskyttelse af børn og unge i markedsføring (2013-2014). Hun har tillige været medlem af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (2012-2016) under Forskningsministeriet, formand for Blankmedieudvalget under Kulturministeriet (2017), medlem af det svenske Konkurrensverkets Råd for Forskningsfrågor (2009-2015) og medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Konkurrenceret (2004-2016).

 

Uddannelse

Dr.jur., PhD

ID: 4010