Forskningsområder

 1. Houe, Hans

  Professor

  • Sektion, Animal Welfare and Disease Control - Professor

  Person: VIP

 2. Husted, Søren

  Professor

  • Plante- og Jordvidenskab - Professor

  Person: VIP

 3. Nielsen, Niels Peter Kjeldsen

  PhD-studerende

  • LUKKET: 2012 Afd. for Skovdrift og Træprodukter - PhD-studerende

  Person: VIP