Anne Lise Kjær

Anne Lise Kjær

Lektor

 

Uddannelse

1985: Cand.ling.merc., CBS, Handelshøjskolen i København
1990: Ph.d., CBS, Handelshøjskolen i København

Ansættelser

2009-:       Lektor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 
2007-2009:Seniorforsker, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
2006-2006:Terminologisk konsulent, H/S, Direktionen
2001-2005:Lektor, mso., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
1998-2000:Post.doc., Det Juridiske Fakultet, KU
1990-1996:Adjunkt, Det Erhvervssproglige Fakultet, CBS
1986-1989:Kandidatstipendiat, Det Erhvervssproglige Fakultet, CBS

Forskningsledelse

2024-2026: Leder af forskningsprojektet CIRCLE

2011-2013:Leder af det internationale tværvidenskabelige forskernetværk,
                 Retslingvistisk Netværk (Reline) Det Juridiske Fakultet, KU
2009-2010:Koordinator for Nyt Retsfilosofisk Netværk, Jur.Fak, KU.
2001-2003:Koordinator for det tværinstitutionelle og tværvidenskabelige
                 forskningsprojekt, "Når retskulturer mødes",vJurFak, KU og CBS.

Eksterne bevillinger

2024-2026: CIRCLE - Circulation and Dissemination of Populist Ideas of Law and Justice across languages and genres

2012-2022:The Danish National Research Foundation Centre of Excellence for International Courts, iCourts

2011-2013:Retslingvistisk Netværk. FSE.2008-2011:Når oversættelse ikke er nok... Carlsbergfondet.

2004-2007: Europæisk retsdannelse. En kritisk analyse af dens konstituering. FSE

2003: Explorative Workshop: Nordiske retskulturer. Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences (NOS-HS)

2001-2003: Når Retskulturer mødes ... Det Humanistiske og det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.

1998-2000: Retspluralisme og flersprogethed i den EU-retlige integrationsproces. Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.

 

 

 

 

 

 

Uddannelse

cand.ling.merc., ph.d.

ID: 2837