Anne Lise Kjær

Anne Lise Kjær

Lektor

 

Uddannelse

1985:                    Cand.ling.merc., CBS, Handelshøjskolen i København
1990:                    Ph.d., CBS, Handelshøjskolen i København

Ansættelser

2009-:                   Lektor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 
2007-2009:           Seniorforsker, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
2006-2006:           Terminologisk konsulent, H/S, Direktionen
2001-2005:           Lektor, mso., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
1998-2000:           Post.doc.-stipendiat, Det Juridiske Fakultet, KU

Forskningsledelse

2011-2013:           Leder af det internationale tværvidenskabelige forskernetværk,
                             Retslingvistisk Netværk (Reline) Det Juridiske Fakultet, KU

2009-2010:           Koordinator for Nyt Retsfilosofisk Netværk, Jur.Fak, KU.
2001-2003:           Koordinator for det tværinstitutionelle og tværvidenskabelige
                             forskningsprojekt, "Når retskulturer mødes"  JurFak, KU og CBS.

Eksterne bevillinger

2011-2013:            Retslingvistisk Netværk. FSE.
2008-2011:            Når oversættelse ikke er nok... Carlsbergfondet. 

2004-2007: Europæisk retsdannelse. En kritisk analyse af dens konstituering. FSE

2003: Explorative Workshop: Nordiske retskulturer. Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences (NOS-HS)

2001-2003: Når Retskulturer mødes ... Det Humanistiske og det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.

1998-2000: Retspluralisme og flersprogethed i den EU-retlige integrationsproces. Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.

 

 

 

 

 

 

Uddannelse

cand.ling.merc., ph.d.

ID: 2837