Amalie Frese

Amalie Frese

Postdoc

Min forskning omhandler primært socialret, herunder især anti-diskriminationsret og lighed.

Jeg har beskæftiget mig særligt med udviklingen af retsprincipper på området for anti-diskriminationsret og lighed i EU retten og i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Jeg baserer primært min forskning på empiriske metodologier og og interesserer mig for udviklingen af retsvidenskab, der kombinerer kvantitative metoder med kvalitativ juridisk analyse.

I min igangværende forskning interesserer jeg mig bredt for 

  • socialret i bred forstand
  • ligheds og anti-diskriminationsret
  • økonomisk ulighed i både national og international retslig kontekst

 

I min Ph.d. afhandling undersøgte jeg hvorledes retspraksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU Domstolen udvikler sig i kraft af domstolenes anvendelse af egne præjudikater på anti-diskriminationsområdet.
Ph.d. afhandling: 'Inkrementalistisk retspraksis - Dynamikker imellem præjudikatanvendelse og retspraksis på det anti-diskriminationsretlige område ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU Domstolen'.

 

 

ID: 37397339