29. maj 2024

Ny bog om Religion og grundloven

Religion og grundlov

I anledning af junigrundlovens 175-års jubilæum udgiver forskere og studerende ny bog om Religion og grundloven. Bogen er produktet af et tværfagligt videnskabeligt arbejde, der undersøger religion og grundlov i sine forfatningsretlige, historiske, religionsvidenskabelige og teologiske sammenhænge.

Bogen undersøger de historiske og forfatningsretlige rammer for religion, der stadig er aktuelle i politik og medier, i folkekirke og trossamfund samt i lovgivning og ved domstolene. Bogen er redigeret af Niels Valdemar Vinding fra TEO, Brian Arly Jacobsen fra HUM og Mikele Schultz-Knudsen fra JUR.

Tværvidenskabelig forskning og formidling

’Religion og grundlov’ er produktet af et tværfagligt videnskabeligt arbejde, der undersøger religion og grundlov i sine forfatningsretlige, historiske, religionsvidenskabelige og teologiske sammenhænge. Den præsenterer, kommenterer og diskuterer centrale begreber, overvejelser og udfordringer om religion, som de kommer til udtryk i væsentlige forfatningsretlige kilder.

Resultatet er en grundig faglig diskussion af, hvordan ret og religion i Danmark har formet hinanden, hvor historisk indsigt forbindes med aktuelle juridiske og religionsvidenskabelige perspektiver. Forhåbningen er, at læseren får en dybere forståelse af de komplekse interaktioner mellem religion, ret og samfund.

Forskningsintegration og studerende som medforskere

Bogen er udarbejdet i samarbejde med studerende ved København Universitet, der som led i deres undervisning aktivt deltog som medforskere i udvalg af kilderne og grundig diskussion af udfordringerne. Det er blevet til deres selvstændige introduktionskapitel, som henvender sig til andre studerende – og andre – der gerne vil vide hvad der er på spil mellem religion og grundlov. Bogen er på den måde også et resultat af undervisningsbaseret forskning, som en delprojekt under prorektors opfordring til aktivt at arbejde med forskningsintegration i undervisning.

Nye tolkninger og nyoptryk af kilder

Bogen giver først en grundig introduktion til religion ved Den Grundlovgivende Rigsforsamling, hvorefter 12 selvstændige kapitler undersøger de historiske kilder, deres betydning og deres tolkning i lys af nutidige udfordringer, ikke mindst kildernes indflydelse på nutidig lovgivning og retspraksis. De 12 kapitler er skrevet af historikere, religionssociologer, teologer og jurister.

Derudover består bogen af et nyoptryk af de historiske retskilder, der især har påvirket dansk religionsret. Det drejer sig om de væsentligste debatter om religion på Den Grundlovgivende Rigsforsamling 1848-1849, men også uddrag fra den Westfalske Fred 1648, Anordningen for Jøderne fra 1814 og senere debatter om religion i Rigsdagstidende fra 1860’erne. De fleste af disse kilder er oprindeligt sat med gotiske bogstaver, hvilket alt andet lige er en barriere for mange, både studerende og i offentligheden. Derfor har vi givet kilderne en sproglig bearbejdning så alle kan være med. Det håber vi kan bruges til undervisning, til debat og til almindelig folkeoplysning.

Bogen kommer på DJØF forlag den 5. juni 2024, men kan allerede nu forudbestilles.

Emner