18. januar 2024

Docent, lic. jur. Svend Gram Jensen (1930-2024) – mindeord

Mindeord

Af Jørn Vestergaard, professor emeritus.

Mange jurastuderende har gennem tiden haft den glæde at blive undervist af Svend Gram Jensen. Da han for nylig gik bort, var han kort forinden fyldt 93 år. Så hans tid som universitetslektor ligger et godt stykke tilbage i tiden. De varige spor af hans akademiske virksomhed findes i et antal afhandlinger om så forskellige emner som dødsstraf, livsvarigt fængsel, retfærdighed og strafudmåling, skatteret og almindelig retslære.

Brydningstiden i slutningen af 1960’erne kom også til at præge det juridiske studium. Mange studerende ville ikke lade sig nøje med lærdommen i juridiske lærebøger. De ønskede for eksempel at blive lidt klogere på straffesystemet, end de retsdogmatiske fag gav mulighed for. I flokkevis søgte de sig til et valgfrit kursus i kriminologi, og der måtte oprettes flere parallelle hold. Svend Gram Jensen blev den, der levende og medrivende indførte flere årgange af studerende i teorierne om kriminalitetens årsager og virkninger.

Svend Gram Jensen var ikke selv blandt dem, der blev revet med at ungdoms- og studenteroprørets antiautoritære strømninger. Tiden som elev på Sorø Akademi og et studieophold i Oxford satte sig visse spor. Han gik med vest under habitjakken og anvendte længe tiltaleformen ’De’ over for de unge studerende. Men som person var Gram Jensen ligefrem og imødekommende, og hans pædagogik var på højde med de bedste af de principper om inddragelse og aktivering, som senere er blevet almindelig anerkendt. Hans undervisning var en vitaminindsprøjtning, der stimulerede interessen for strafferetten i et bredere perspektiv end det snævert regelbaserede.

Retsvidenskabelige studier havde tidligt tiltrækning på Svend Gram Jensen. Efter en tid som dommerfuldmægtig og sekretær hos Folketingets Ombudsmand fik han i 1965 ansættelse ved Kriminalistisk Institut, der var arbejdsplads for forskere med forskellig baggrund inden for fag, som i særlig grad lagde vægt på empiriske undersøgelser. Tiden her afsluttede han i 1974 med en licentiatafhandling med titlen Studier over lovens strengeste straf i Danmark 1858-1957. Sammen med Vagn Greve udgav han en elementær lærebog i strafferet med titlen Forbrydelse og straf, som efterfølgende udkom i adskillige udgaver med et betragteligt samlet oplag.

Efter en afstikker som kontorchef ved overborgmesterens sekretariat vendte Gram Jensen i 1979 tilbage til Københavns Universitet som lektor i retslære, senere med titel af docent. Igen påtog han sig beredvilligt en omfattende undervisningsbyrde, og for mange studerende havde hans kursushold en særlig tiltrækningskraft. Efterfølgende blev det skatteretten, der i en årrække nød godt af hans faglige kompetencer. På begge områder udgav han velskrevne værker med retfærdighed og retssikkerhed i fokus.

Svend Gram Jensen var vellidt som lærer, ven og kollega. Æret være hans minde!

 

Emner