9. november 2023

Stor ros fra internationalt panel: Forskningskvalitet i international topklasse

EXCELLENCE

Et internationalt evalueringspanel vurderer, at den juridiske forskning ved Københavns Universitet er internationalt fremragende i originalitet, betydning og stringens.

Skilt med teksten: Excellence Just Ahead

Et panel bestående af fire internationale forskere har gennemført en omfattende evaluering af Det Juridiske Fakultets forskning fra 2017 til 2021. Panelet giver fakultetet følgende ord med på vejen:

’The Faculty is very well functioning and can show excellent results in all central indicators relevant to the research assessment; external funding, bibliometrics and societal impact’

Stor ros og potentiale for videre udvikling

Formålet med evalueringen er imidlertid ikke kun at give stor ros. Det er også den fortsatte udvikling:  

”Det vigtigste formål med forskningsevalueringen er, at vi skal lære og udvikle os, og derfor har vi eksplicit bedt panelet om at forholde sig til de vigtigste udfordringer og dilemmaer, vi står over for på forskningsområdet i de kommende år. Jeg er meget glad for, at panelet har tilegnet sig udførlig indsigt i Fakultetets virke og på den baggrund kommer med værdifuldt input. Vi kan alle sammen være stolte over den flotte anerkendelse af vores succeser i evalueringsperioden. Samtidig ser jeg meget frem til at arbejde videre med panelets anbefalinger i de kommende år”, siger prodekan for forskning Astrid Kjeldgaard-Pedersen.  

Evalueringspanelet 

Panelets rapport er udarbejdet på baggrund af fakultetets selvevalueringsrapport, udvalgte publikationer og et besøg på Søndre Campus i forsommeren, hvor evalueringspanelet mødtes med junior og senior VIP, centerledere, studieledere og direktionen. Evalueringspanelet bestod af:

  • Professor Berte-Elen Reinertsen Konow, Universitetet i Bergen
  • Professor Ingo Venzke, Amsterdams Universitet
  • Professor Duncan Fairgrieve, British Institute of International and Comparative Law
  • Professor Jane Reichel (formand), Stockholms Universitet.

Kontakt

Prodekan for forskning Astrid Kjeldgaard-Pedersen, telefon: +45 35 33 38 79, e-mail: Astrid.Kjeldgaard-Pedersen@jur.ku.dk

Emner