Køb: Dansk indenlandsk købsret

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

I denne 4. udgave af Køb: Dansk indenlandsk købsret tages der højde for den på retsområdet vigtigste lovgivning, retspraksis og litteratur, der er kommet siden udgivelse af bogens tredje udgave (2008). Bogens fokus er fortsat på gældende indenlansk ret, men den rummer fortsat også forfatternes (de lega ferenda) mening om, hvad gældende indenlandsk ret bør være. Det globale perspektiv iagttages ved relevante sammenligninger med den internationale købeløv (CISG), desuden med Unidroit Principles of International Commercial Contracts.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Edition4
Number of pages319
ISBN (Print)978-87-574-3208-4
ISBN (Electronic)978-87-574-9836-3
Publication statusPublished - 2015

ID: 142909745