Køb: Dansk indenlandsk købsret - Studieudgave

Research output: Book/ReportBookEducation

Denne bog er målrettet studerende på jurastudiet, der skal have en introduktion til de køberetlige regler og dermed også til de grundlæggende obligationsretlige regler set i lyset af internationale påvirkninger. I bogen gives en fremstilling af reglerne i købeloven om kravene til parternes ydelser og reglerne om misligholdelsesbeføjelser i handelskøb, civilkøb og forbrugerkøb.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Number of pages198
ISBN (Print)978-87-574-3308-1
Publication statusPublished - 2014

ID: 126016388