Om uddannelsen 

Hvad kan man bruge ph.d.-graden til?

Ph.d.-uddannelsen ved Det Juridiske Fakultet skal kvalificere ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage retsvidenskabelige forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver forbundet med videnskabelige stillinger samt stillinger inden for den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til selvstændigt og dybdegående fagligt arbejde.

Som led i ph.d.-uddannelsen skal den ph.d.-studerende opnå fortrolighed med det retsvidenskabelige fagområdes problemstillinger, forskningsmetoder, teorier og fagområdets historiske udvikling. Ph.d.-uddannelsen lægger vægt på både dybde og bredde og på, at fagområdet perspektiveres i international, tværfaglig og om muligt i tværdisciplinær henseende.

Ph.d.-uddannelsen skal gøre den ph.d.-studerende i stand til selvstændigt og kritisk at anvende retsvidenskabelige forskningsmetoder og skabe ny retsvidenskabelig viden inden for forskningsområdet. Den ph.d.-studerende skal på et afgrænset juridisk område bidrage med selvstændig forskning og en videnskabelig afhandling på et højt internationalt fagligt niveau.

Den ph.d.-studerende skal under ph.d.-uddannelsen deltage i andre retsvidenskabelige forskermiljøer inden for den nationale og primært internationale forskningsverden samt om muligt i samarbejde med forskningsmiljøer inden for den private og offentlige sektor.