Kombiner karrieren som advokatfuldmægtig med karrieren som ph.d.-studerende på 4 år

Civilstyrelsen har efter høring af Advokatrådet og universiteterne besluttet, at der fremover i højere grad skal være mulighed for, at erhvervsforskere og lignende deltidsansatte ph.d.-studerende/advokatfuldmægtige kan opnå advokatbestalling efter at have gennemført en erhvervsforskeruddannelse eller et lignende forløb på mindst 4 år.

Civilstyrelsen har i den forbindelse opstillet en række betingelser, som en erhvervsforskeruddannelse eller et lignende forløb som deltidsansat ph.d.-studerende/advokatfuldmægtig som udgangspunkt vil skulle opfylde for, at det kan betragtes som en sådan særlig form for stilling som autoriseret advokatfuldmægtig, at advokatbeskikkelse kan opnås efter 4 år.

Civilstyrelsens brev om og betingelser for medregning af ansættelse som erhvervsforsker og lignende/deltidsansatte ph.d.-studerende/advokatfuldmægtige