Oversigt over indskrevne ph.d.-studerende – Københavns Universitet

Ph.d.-uddannelsen > Blå bog

Annika Frida Petersen

Annika Frida Petersen

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 5C.2.25

    Telefon: +45 35 33 47 75

Primære forskningsområder

  • Psykiatriret
  • Sundhedsret
  • Diskriminerings- og ligestillingsret

Aktuel forskning

Beskrivelse af Ph.d.-projekt:

Projektet beskæftiger sig med stigmatisering og diskrimination af personer med psykiske lidelser i dansk sundhedsret, og belyser spørgsmålet om stigmatisering i et international og komparativt perspektiv gennem empiriske undersøgelser og komparative analyser af dansk ret sammenholdt med udenlandsk ret.

Hovedproblemstillingen for projektet er, hvorvidt den retlige håndtering af psykiatriske patienter i dansk sundhedsret medvirker til at stereotypisere, diskriminere og stigmatisere personer med psykiske lidelser.

Formålet med projektet er, at sætte dansk sundhedsret i et internationalt og menneskeretligt perspektiv for derigennem at analysere og diskutere, hvorvidt denne lever op til menneskeretlige grundsætninger om værdighed og ligebehandling.

Det er ambitionen, at projektet vil bringe den retsvidenskabelige forskning inden for det sundhedsretlige felt videre i relation til forståelsen af psykisk sygdom som en diskriminationsretlige status samt bidrage til indsigt i forekomsten af diskrimination og stigmatisering af personer med psykiske lidelser i dansk sundhedsret.

Vejleder på projektet er professor og centerleder for WELMA Mette Hartlev.

ID: 40295301