Oversigt over indskrevne ph.d.-studerende – Københavns Universitet

Ph.d.-uddannelsen > Blå bog

Kathrine Elmose Jørgensen

Kathrine Elmose Jørgensen

Ph.d. stipendiat

Uddannelse

cand.scient.soc.

ID: 164724450