Fyrtårn - Skagen

Redaktionen tager imod alle danske miljødomme

På MRF bringes alle nye danske miljødomme, som redaktionen får kendskab til. Advokater og dommere m.fl. opfordres derfor til at fremsende nye miljødomme til redaktionen (peter.pagh@jur.ku.dk – mærk mailen ”MRF”).


Velkommen til Miljøretlig Forskningsportal (MRF)!

MRF er en database for systematisk offentliggørelse af udvalgte afgørelser og domme af miljøretlig relevans og sammendrag heraf. For nuværende omfatter databasen udvalgte afgørelser fra de danske domstole, Miljø- og Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet og EU-Domstolen.

Derudover består MRF af en litterær afdeling, hvor der lejlighedsvis optages teoretiske bidrag til miljøretten navnlig i form af videnskabelige artikler og specialeafhandlinger af særlig høj kvalitet.

MRF er etableret og drives af en redaktion ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Redaktionen har indgået samarbejdsaftaler med følgende virksomheder mv., der bidrager med en medarbejder, som bistår redaktionen med udarbejdelse af resuméer af miljøretlige domme og afgørelser: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab, COWI A/S, DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, HOFOR A/S, Kromann Reumert I/S og advokat Anders Thomas Hessner.

Yderligere oplysninger om Miljøretlig Forskningsportal, redaktionen og samarbejdspartnerne kan findes her.

NYHEDER PÅ MRF

Den 7. juni 2024 er 17 afgørelser fra Planklagenævnet fra 1. kvartal af 2024 offentliggjort på MRF (MRF 2024.10 - MRF 2024.26).

Den 7. juni 2024 er Rettens dom i de forenede sager T-200/22 og T-314/22, Polen mod Kommissionen, om inddrivelse af tvangsbøder pålagt som følge af fortsat minedrift offentliggjort på MRF (MRF 2024.9).

Den 23. april 2024 er 41 afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fra 4. kvartal af 2023 offentliggjort på MRF (MRF 2023.295 - MRF 2023.335).


Sibel Aktas' specialeafhandling om ekstinktion af utinglyst frihedshævd med forord af Peter Pagh kan læses her.

Simone Højgaard Kjeldsens afløsningsprojekt om de privatretlige retsvirkninger af salgsoptionsaftaler efter VE-lovens § 6 a og § 9, stk. 10, når VVM-tilladelsen til vindmølleprojekter ophæves af klagenævn med forord af Peter Pagh kan læses her.

Tina Gants afløsningsprojekt om EU's nødretsforordning til fremme af VE-projekter med forord af Peter Pagh kan læses her.

Søg på Miljøretlig Forskningsportal