Fyrtårn - Skagen

Redaktionen tager imod alle danske miljødomme

På MRF bringes alle nye danske miljødomme, som redaktionen får kendskab til. Advokater og dommere m.fl. opfordres derfor til at fremsende nye miljødomme til redaktionen (peter.pagh@jur.ku.dk – mærk mailen ”MRF”).


Velkommen til Miljøretlig Forskningsportal (MRF)!

MRF er en database for systematisk offentliggørelse af udvalgte afgørelser og domme af miljøretlig relevans og sammendrag heraf. For nuværende omfatter databasen udvalgte afgørelser fra de danske domstole, Miljø- og Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet og EU-Domstolen.

Derudover består MRF af en litterær afdeling, hvor der lejlighedsvis optages teoretiske bidrag til miljøretten navnlig i form af videnskabelige artikler og specialeafhandlinger af særlig høj kvalitet.

MRF er etableret og drives af en redaktion ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Redaktionen har indgået samarbejdsaftaler med følgende virksomheder mv., der bidrager med en medarbejder, som bistår redaktionen med udarbejdelse af resuméer af miljøretlige domme og afgørelser: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab, DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, HOFOR A/S, Kromann Reumert I/S og advokat Anders Thomas Hessner.

Yderligere oplysninger om Miljøretlig Forskningsportal, redaktionen og samarbejdspartnerne kan findes her.

NYHEDER PÅ MRF

Den 8. januar 2023 er 32 afgørelser truffet af Miljø- og Fødevareklagenævnet i perioden juni til og med september 2022 offentliggjort på MRF (MRF 2022.196 - MRF 2022.227).

Den 14. og 27 november 2022 er fire domme fra EU-Domstolen fra november 2022 offentliggjort på MRF (MRF 2022.192 - MRF 2022.195)

Den 11. november 2022 er 35 danske domme afsagt fra marts til oktober 2022 offentliggjort på MRF (MRF 2022.157 - MRF 2022.191).


Professor Peter Paghs seneste kommentar til MRF's domme og afgørelser kan findes her (MRF 2021B.2) (fra den 29. august 2021).

Læs de senest offentliggjorte specialeafhandlinger om forskellige miljøretlige emner her.

Søg på Miljøretlig Forskningsportal