FOCOFIMA - Forum for Company Law and Financial Market Law

Selskabs- og kapitalmarkedsret behandles samlet af FOCOFIMA - Forum for Company Law and Financial Market Law, der siden 2003 har fungeret som et forum for forskning og undervisning i disse områder. FOCOFIMA har været viderført som en sektion under Center for Erhvervsret i perioden 2013 - 2016. CFE ophørte 1. marts 2016 og er afløst af Center for Markedsret og Erhvervsret (CME), hvor FOCOFIMA nu indgår.

Ugle i Studiegården

Selskabsretten dækker associationer og andre kollektive enheder i bred forstand, herunder navnlig person- og kapitalselskaber, samt fonde og foreninger.

Kapitalmarkedsretten dækker reguleringen af kapitalmarkeder, herunder markedspladser (børser), banker, og reguleringen af de finansielle aktører.

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervsmand med jakke og slipsErhvervsgruppen består af private virksomheder med interesse i at støtte forskning og undervisning i selskabsret og kapitalmarkedsret.

Erhvervsgruppens medlemmer sponsorerer arrangementer og aktiviteter, som afholdes af FOCOFIMA, f.eks. gæsteforelæsninger eller konferencer. Hvert medlem betaler ved begyndelsen af et kalenderår et fast beløb, og det står frit for medlemmet at udtræde på ethvert tidspunkt, dog refunderes allerede betalte bidrag ikke. Kontakt professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen, om muligheden for at blive medlem og på den måde støtte forskningsaktiviteterne på dette vigtige område.

Medlemmerne er i alfabetisk rækkefølge:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Hansen, Jesper Lau Professor +4535323195 E-mail

Kontakt

Jesper Lau Hansen

Professor
Jesper Lau Hansen

FOCOFIMA - Forum for Company Law and Financial Market Law
Det Juridiske Fakultet
Københavns Universitet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

E-mail: jesper.lau.hansen@jur.ku.dk

Tilmeld nyhedsbrev