CECS – Centre for Comparative and European Constitutional Studies – Københavns Universitet

CECS - Centre for European Constitutionalization and Security

På CECS - Centre for European and Comparative Legal Studies, forskes der med fokus på følgende felter: Forfatningsret, Komparativ forfatningsret, EU-ret, Menneskerettigheder inden for EU, International ret og Retskulturelle studier

Forskning

Forskning

Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde

Ph.d.-emner

Ph.d.-emner

Publikationer

Publikationer

Uddannelse

Uddannelse

Abonnér på nyheder fra CECS

Abonnér på nyheder fra CECS