Specialeemner – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CECS – Centre for Comparative and European Constitutional Studies > Specialeemner

Specialeemner

CECS’ forskning udforsker især de retlige områder, hvor retten spiller sammen med andre samfundsmæssige, politiske og kulturelle områder. Centret beskæftiger sig blandt andet med dansk forfatningsret, EU forfatningsret og EU politikker, komparativ ret, menneskerettigheder, retskulturer, retten i krisesituationer, ret og religion og en række andre områder. Centrets forskning giver rige muligheder for at finde et spændende og aktuelt specialeemne.

Nogle forslag til specialeemner, som du kan skrive om indenfor CECS’ områder er:

 • Reception of law reform in post-conflict settings
 • The theoretical foundations of constitutionalism
 • Undersøgelseskommissioner – nedsættelse, sammensætning, kompetencer og rolle for åbenheden i de politiske beslutningsprocesser?
 • Domstolslegitimitet baseret på befolkningens tillid og opbakning til domstolene – hvordan fastlægges/måles en sådan tillid/opbakning, hvordan opbygges den og hvad er styrker og betænkeligheder ved en sådan form for domstolslegitimitet?
 • Borgerinddragelse ved forfatningsændring – komparativt studie med fokus på design af processer og styrker/betænkeligheder ved disse processer
 • Changing legal cultures due to for example the decline of the welfare state, the increasing role of religious law and/or globalization, neo-liberalism and neo-conservatism (kan også skrives på dansk)
 • Ligebehandlingskultur i arbejdsretten
 • Religion and constitutionalism
 • Laws of armed conflict
 • The protection of human rights in developing countries
 • International human rights law, fair trial, liberty and security of the person and the right to a remedy

Se også denne power point præsentation om specialeemner hos CECS.