Specialer ved CIIR

Der skrives et større antal studenterspecialer inden for de fagområder, der er dækket af CIIR. De bedste og mest interessante bliver offentliggjort her på hjemmesiden. Det er fælles for de offentliggjorte specialer, at de har haft et af centerets medlemmer som vejleder, og at specialeskriveren har indvilliget i offentliggørelse på CIIR's hjemmeside.

 • Martin Dysterdich Jørgensen
  This thesis examines the SPC regime and elucidates the legal landscape on two issues in particular. The two issues pertain to Art. 3(a) and Art. 3(d) of the SPC Regulation and are of particular interest due to the issues being a constant source of legal uncertainty despite the issues having undergone a continuous evolution in case law. The thesis will therefore seek to answer the following two research questions:
  Research question 1: When is a product protected by basic patent in force?
  Research question 2: When is it possible to obtain an SPC for second and further medical uses of an active ingredient already authorised as a medicinal product?
  Based on an analysis of the above the thesis seeks to identify critical issues and discuss possible remedies.

  An Analysis of Central Conditions for Obtaining a Supplementary Protection Certificate and Identification of Critical Issues

  Specialet er publiceret under https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/dk/
 • David Knobel
  På baggrund af Google Spain-dommen (C-131/12) indeholder afhandlingen en retsdogmatisk analyse af retten til at blive glemt efter persondatadirektivet. Analysen munder ud i en stillingtagen til Google Spain-dommen hvor det særligt vurderes, om EU-domstolens ”test” for, hvornår internetsøgemaskinerne skal slette links til hjemmesider med personoplysninger, er udtryk for en overbeskyttelse af privatlivet på bekostning af informationsfriheden.

  Retten til at blive glemt

  Specialet er publiceret under http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/dk/
 • Sofie Beiter Arreskov
  En måde hvorpå virksomheder kan opbygge et stærkt brand og image omkring deres virksomhed, er ved at udvikle en særegen butiksindretning. Problemstillingen rent juridisk er, hvorvidt en butiksindretning kan opnå immaterialretlig beskyttelse, således at virksomhederne blive beskyttet mod at konkurrenter efterligner deres indretning og lukrerer på deres goodwill. Dette spørgsmål er ikke ganske afklaret, og specialet søger derfor at fastlægge gældende ret på området.

  Den immaterialretlige beskyttelse af butiksindretninger


  Specialet er publiceret under http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/dk/