Om centeret

Center for Informations- og innovationsret (CIIR) er etableret som center ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet fra januar 2010 (Forskningsgruppe fra maj 2009). Centerets formål er at etablere et forskningsbaseret forum for retlige problemstillinger inden for de informations- og innovationsretlige områder, herunder ophavsret, varemærkeret, patentret, erhvervshemmelighedsbeskyttelse, persondataret og personlighedsret. CIIR´s forskning vedrører såvel national som international regulering og er for en række forskningsprojekters vedkommende karakteriseret ved en tværfaglig belysning af de enkelte retsområder.