30. januar 2024

Ny bog om informationsretsaftaler udgives af en række CIIR forskere

Tirsdag den 30. januar 2024 udkom den nye bog "informationsretsaftaler" på Ex Tuto og er blandt andet skrevet af en række forskere hos CIIR, herunder Jens Schovsbo, Jørgen Blomquist, Henrik Udsen, Olga Kokoulina, Anja Møller Pedersen, Thomas Riis, Morten Rosenmeier og Sebastian Schwemer. 
Bogen beskæftiger sig med begrebet informationsretsaftaler, og hvad sådanne aftaler nærmere bestemt er kendetegnet ved.
Kernen af informationsretsaftaler er, at det er aftaler som begrænser eller giver adgang til brug af information, og bogens fokus er derfor at dykke ned i nogle af de helt almindelige former for informationsretsaftaler, bl.a. datakontrakter, aftaler om overdragelse af immaterialrettigheder og aftaler om brug af persondata. 
Desuden suppleres ovenstående kapitler med nogle af de bagvedliggende hensyn og principper, som der i almindelighed gælder for aftaler og lovgivning, således at læseren får et bredere overblik over samspillet mellem almindelig aftaleret og de specifikke former for informationsretsaftaler. 
Bogen kan købes her 

Emner