10. februar 2023

Hjalte Osborn udgiver artikel om den nye rumalder i samarbejde med to DIIS forskere

Hjalte Osborn sætter i artiklen fokus på den nye rumalders implikationer for Danmark og verden, og samtidig fastlægges to helt centrale tendenser i den voksende rumfartsindustri: geopolitisk rivalisering og markant kommercialisering.
Artiklen berører også hvilke nye - og yderst vanskelige spørgsmål, der opstår i en tid hvor hybride aktører og nye teknologier tager over. Ikke blot til vores militære sikkerhed, men også til rumudnyttelsens afledte risici og demokratiske kontrol.

Emner