17. maj 2023

Kan man eje et nationalt symbol? Højesteret afsiger dom i havfruesagen

Det er fast antaget, at det ikke er en ophavsretskrænkelse at udsætte værker for parodi og satire, herunder i pressen. Men 09.02.2022 mente Østre Landsret overraskende, at det er i strid med ophavsrets- og markedsføringsloven at gengive karikaturtegninger af beskyttede værker i den journalistiske presse. Berlingske blev derfor dømt til at betale 300.000 kr. i erstatning til rettighedshaverne bag statuen ”Den lille havfrue” pga. to karikaturer, hvor hun indgik. Det gjaldt, selvom havfruen opfattes som et nationalt symbol. En række forskere fra bl.a. CIIR afgav en omfattende erklæring om sagens principielle karakter og anbefalede, at den blev indbragt for Højesteret. 17.05.2023 har Højesteret nu afgjort, at parodier og satirer ikke er ophavsretskrænkende, og at det redaktionelle indhold i pressen ikke er omfattet af markedsføringsloven.

Læs dommen her

Læs forskernes erklæring her

Emner