Ansatte tilknyttet CECS - Centre for European and Comparative Legal Studies – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CECS – Centre for Comparative and European Constitutional Studies > Ansatte

Hanne Petersen

Hanne Petersen

Professor

Jeg har i foråret 2015 haft forskningssemester, hvor jeg har arbejdet med et mindre forskningsprojekt "Welfare, Well-being, Harmony" (delvis financieret af Sino-Danish Center). Projektet behandler møder imellem retskulturer og disses forandringer og rekonstitueringer. Jeg trækker på erfaringer med både europæiske, asiatiske og arktiske retskulturer, og har undersøgt nogle af de udfordringer for forestillinger om social velfærd, der følger af globale forandringer af og samspil imellem kønsorden, lønarbejde og klimaændringer. Projektet har bl.a. indebåret kortere forskningsrejser til Grønland og Kina. Jeg forventer at fortsætte med at arbejde med disse problematikker i 2016.

Interesseområder

Jeg har siden starten af min forskningskarriere interesseret mig for en kombination af empiriske og teoretiske forhold - til de sidste hører retspluralisme, retlig polycentri og retskultur. Til de første hører kvinder og køn, arbejdsret, oprindelige folks retsforhold, religion og religiøse normer og bæredygtighed. Alle disse områder har lokale, europæiske og globale aspekter. 

Mit bidrag til en udvikling af en - i vidt omfang tværfaglig - samtidsforståelse af ret og til retskulturelle studier går tilbage til mine ti år som hovedredaktør for Retfærd (1983-93) samtidig med arbejdet på min afhandling om "Informel ret på kvindearbejdspladser. En teoretisk og empirisk analyse"(1991). Min deltagelse i et SSF-financieret projektsamarbejde om "Retlig polycentri" (1990-93) havde fokus på udfordringer af forestillingerne om retlig (national) enhed, og førte videre til en mere europæisk og international orientering igennem et års ophold ved EUI som Jean Monnet Scholar (1993-94) og samarbejde i 90erne med Women and Law in Southern Africa - et regionalt forskningssamarbejde imellem 6 lande. Dette samarbejde og den efterfølgende periode som professor i retsvidenskab og retssociologi ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet (1995-99) gav mulighed for praktiske erfaringer med retspluralisme - bl.a. udmøntet i bogen "Retspluralisme i praksis - grønlandske inspirationer" (2006). Fra 2000-2006 arbejdede jeg fortsat med Grønland som professor i Grønlandsk retssociologi ved Det Juridiske Fakultet, KU bl.a. med fokus på globalisering. I samme periode deltog jeg i et tværfagligt EU-forskningsprojekt om "Gender Relations in Europe at the Turn of the Millennium. Women as Subjects in Migration and Marriage" (2001-2004), og i den efterfølgende periode i et nordisk forskningsprojekt "Nordic legal Maps in Transition" (2005-2008). Muligheden for at sætte fokus på ikke-statslige normer og deres stigende betydning for fællesskaber på forskellige niveauer i verdenssamfundet har haft central betydning for min deltagelse i det tværfaglige samarbejde om Religion i det 21. århundrede, først i regi af KU's satsningsområde (2003-2007) og senere som deltager i et EU-forskningsprojekt under det 7. rammeprogram med 13 partnere fra 10 lande - RELIGARE Religious Diversity and Secular Models in Europe - Innovative Approaches to Law and Policy (2010-2013). Fra 2008-2012 deltog jeg i etableringen og ledelsen af Center for Retskulturelle Studier, og i 2013 skiftede jeg medlemsskab til CECS.  Min forskning har vedrørt ændringer både af det nordiske og det europæiske juridiske landskab og af disse landskabers retskultur. Fra 2008 har jeg i stigende grad været involveret i projekter i Mellemøsten i samarbejde med Ålborg Universitet og KVINFO (som del af Det Arabiske Initiativ), og jeg har deltaget i en række konferencer og ph.d. kurser (i Libanon, Marokko, Egypten og Jordan). Siden 2009 har jeg endvidere været involveret i projekter og kurser vedrørende køns-, juridisk og retskulturel forskning i forhold til Kina bl.a. i samarbejde med kønskoordinationen ved Københavns Universitet.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisningskarriere

Manuduktør i statsret fra 1978-1982.

Kurser i arbejdsret og kvinderet (herunder tværfaglige kurser) i 80erne.

Ansvarlig for Folkeuniversitetets juridiske grundkurser 1983-1993.

Kurser i Ret & Etik i 90erne sammen med Henrik Zahle og Linda Nielsen .

1995-99 undervisning i Hjemmestyreforhold, forvaltningsret og international ret ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet,.

2000-2006 undervisning som gæsteprofessor ved Ilisimatusardik.

2003-2010 deltagelse i et årligt ph.d. kursus i Komparativ ret & Retskultur, udbudt i samarbejde imellem Lunds & Københavns Universiteter.

1999-2002 fagleder for undervisningen i Retslære ved KU.

Medvirket ved udvikling af et Øresundskursus i Ret & Religion, og i perioden 2000-2010 udvikling af en række kursusfag med temaer vedr. oprindelige folks retsforhold, religion og fra 2007 især også retskultur.

Udover erfaring med undervisning i Grønland også erfaring med undervisning i internationale og interkulturelle sammenhænge.  

Kursusfag og undervisning i perioden 2000-2014:

Chinese law and Chinese legal culture in European and Danish perspective – business law in focus and context (med Senior Consultant Jingjing Su), efterår 2014

Gender & Legal Culture, efterår 2010 & 2013

Familie- og Arveret, forår 2013 og 2014

Juridisk metode og retsfilosofi, efterår 2012

Introduction to Islamic Law, forår 2009 (i samarbejde med ph.d. Rubya Mehdi)

Law and Morality,  foråret 2008

Legal pluralism and legal culture - local and global perspectives,  efteråret 2007, 2008 og forår 2010 & 2011

Law and religion. Fragments and Crisis,  efteråret 2007 (tværfagligt Øresundskursus)

"Law and Religion. Text and Context" efterår 2005, (Deltagelse i forberedelse af og undervisning på tværfagligt, transnationalt Øresundskursus afholdt i efteråret 2005 i København og Lund, gentaget i revideret form i efteråret 2007)

The Legal situation of Indigenous Peoples in a Comparative Perspective,  København forår 2005

Grønlandske retsforhold i globalt retssociologisk perspektiv, Ilisi­matusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk, september og oktober 04

Modern Legal Myths and other Indigenous Myths, foråret 2004, KU

Traditioner og myter - retssociologiske sammenligninger og perspektiver, foråret 2003, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Global Perspectives on Gendered Law, efteråret 2001

The Legal Situation of Indigenous Peoples in a Comparative Perspective, foråret 2000

 

 

Primære forskningsområder

Min forskning har siden 2008 fokuseret på retskultur og retspluralisme. - og særligt på ændringer af retskulturer som følge af tre processer:

1) ændringer af forholdet imellem kønnene i den senmoderne verden, herunder kvinders stigende andel af den juridiske profession alle steder i verden (incl. fx. i Mellemøsten) -  2)  udfordringer af moderne vestlig opfattelse, hvor en statsorienteret og formelt sekulær retskultur har stået særlig stærkt i Europa, og hvor diskussionen om Islam har været det mest markante udtryk for denne udfordring, 3) udfordringer af moderne vestlig retskultur som følge af klimaforandringer og bæredygtighedskrav. 

Herudover har jeg beskæftiget mig med diskussionen om udvikling af metoder til gennemførelse af retskulturelle studier. Fra især 2012 har jeg i stigende grad både undervisnings- og forskningsmæssigt beskæftiget mig med kinesisk retskultur. 

 

 

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  Surface Patterns - Surface Law

  Petersen, H. dec. 2014 I : Naveeñ Reet: Nordic Journal of Law and Social Research. 1, 5, s. 131-144 14 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 2. Udgivet

  Contemporary Gender Relations and Changes in Legal Cultures

  Petersen, H. (red.), Villaverde, J. M. L. (red.) & Lund-Andersen, I. (red.) 2013 Copenhagen: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 256 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewAntologi

 3. Udgivet

  Normative Cultures and Gender Cultures.: Nordic and indigenous/arctic perspectives on humans and nature - a new agenda?

  Petersen, H. 2012 Scandinavian Women's Law in the 21st Century. Nielsen, R. & Tvarnø, C. (red.). Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 93-117 25 s.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 4. Udgivet

  Justice, Benevolence, and Happiness: Encounter and Challenges in Global Legal Culture

  Petersen, H. 2011 Interpretation of Law in China - Roots and Perspectives. Tomásek, M. & Mühlemann, G. (red.). Prague: Karolinum, s. 11-20 10 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 5. Udgivet
 6. Udgivet

  Law and Religion in Multicultural Societies

  Mehdi, R. (red.), Petersen, H. (red.), Sand, E. R. (red.) & Woodman, G. R. (red.) 2008 1 udg. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 246 s.

  Publikation: ForskningAntologi

 7. Udgivet

  Paradoxes of European Legal Integration

  Petersen, H. (red.), Kjær, A. L. (red.), Krunke, H. (red.) & Madsen, M. R. (red.) 2008 Aldershot: Ashgate. 341 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewAntologi

 8. Udgivet

  Transformations of Legal Subjectivity in Europe: From the Subjection of Women to Privileged Subjects

  Petersen, H. 2007 Women Migrants from East to West: Gender, Mobility and Belonging in Contemporary Europe. Passerini, L., Lyon, D., Capussotti, E. & Laliotou, I. (red.). New York: Berghahn Books, s. 68-83 16 s.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 9. Udgivet

  Retspluralisme i praksis - grønlandske inspirationer

  Petersen, H. 2006 Danmark: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet.

  Publikation: ForskningBog

 10. Udgivet

  Dependency, Autonomy, Sustainability in the Arctic.

  Petersen, H. 1999 Dependency, Autonomy, Sustainability in the Arctic.. Petersen, H. & Poppel, B. (red.). Ashgate, 375 s.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 11. Udgivet

  Home Knitted Law.: Norms and Values in Gendered Rulemaking.

  Petersen, H. 1996 Ashgate. 179 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewBog

 12. Udgivet

  Legal polycentricity. Consequences of pluralism in law

  Petersen, H. 1995 Aldershot, England: Ashgate.

  Publikation: ForskningBog

 13. Udgivet

  Informel ret på kvindearbejdspladser. En retsteoretisk og empirisk analyse

  Petersen, H. 1991 København: Akademisk Forlag. 452 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewBog

ID: 5609