State Aid – University of Copenhagen

English > Welma publications > State Aid

Legal litterature concerning State Aid

Kasper Ullerup Bach
Tilsynet med kommunal EU-statsstøtte

Juristen nr. 5-6 2011.
Artiklen behandler statsforvaltningernes tilsynsforpligtelse i forhold til kommuners brug af statsstøtte omfattet af Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde art. 107, stk. 1. Det konkluderes på baggrund af den beskedne tilsynspraksis på området, at de EU-retlige regler ikke påses tilstrækkeligt.