Privacy and safety – University of Copenhagen

English > Welma publications > Privacy and safety

Legal litterature concerning privacy and safety

Peter Erik Blume
The importance of Information Privacy and its Future.

In: Vem reglerar informationssamhället?: Nordisk årsbok i Rättsinformatik 2006-2008. ed. / Stanley Greenstein. Stockholm : Jure, 2010. p. 161-169

Blume, Peter Erik ; Herrmann, Janne Rothmar
Ret, privatliv og teknologi.

2 ed. Danmark : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2010. 272 p.

Blume, Peter Erik ; Herrmann, Janne Rothmar
Retlig regulering af privatlivsbeskyttelsens infrastruktur.

In: Ugeskrift for retsvæsen, Vol. 144, No. 36, 2010, p. 298-302.

Blume, Peter Erik ; Herrmann, Janne Rothmar
Se mig på nettet : om privatlivets ufred på sociale netværk og street view.

In: Juristen, Vol. 92, No. 4, 2010, p. 97-103.

Peter Erik Blume
Persondataretten : nu og i fremtiden.

Danmark : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2010. 306 p.

Peter Erik Blume
Persondataretten under forandring.

In: Juristen, No. 6/7, 2010, p. 163-166.

Peter Erik Blume
Lindqvist Revisited : issues concerning EU data protection law.

In: Europe : The New Legal Realism. ed. / Henning Koch ; Karsten Hagel-Sørensen ; Ulrich Haltern ; Joseph H. H. Weiler. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2010. p. 81-95

Peter Erik Blume
Data Protection and Privacy - Basic Concepts in a Changing World.

In: Scandinavian Studies in Law Volume 56: ICT Legal Issues. Vol. 56 Stockholm : Jure Law Books, 2010. p. 151-164.

Trine Baumbach og Peter Blume
Had på nettet - en retlig udfordring

Juristen, nummer 1, februar 2009:
I stigende omfang bruges internettet til at formidle ytringer, der har til formål at krænke eller skade de personer, som de vedrører. Dette er en retlig udfordring, og i artiklen redegøres for den gældende regulering i henholdsvis persondataloven og straffeloven.

Peter Blume
Datasikkerhed som menneskerettighed

UfR 2008, side 327-329:
Med udgangspunkt i en ny dom fra menneskerettighedsdomstolen behandler artiklen spørgsmålet om sikkerhed som forudsætning for reel databeskyttelse og om, i hvilken udstrækning det bør forudsættes, at den retlige regulering af datasikkerheden svarer til virkeligheden. I tilknytning hertil omtales borgernes muligheder for at opnå erstatning for integritetstab som følge af sikkerhedsbrud.