Tålt ophold - menneskeretlige status efter endnu en højesteretsdom og nye stramninger

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen rummer en kritisk menneskeretlig analyse af regimet om tålt ophold i lyset af Højesterets dom fra januar 2017 og nye lovgivningsmæssige stramninger
Original languageDanish
JournalE U-Ret & Menneskeret
Issue number2
Pages (from-to)38
Number of pages58
ISSN1395-220X
Publication statusPublished - 1 Jul 2017

ID: 181054688