Self-Determination of Colonial Peoples: The Case of Greenland Revisited

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Efter at have været en dansk koloni i århundreder blev Grønland i 1953 en integreret del af Det Danske Rigsfællesskab. Med Resolution 849 fra 1954 godkendte FNs Generalforsamling denne ændrede status som det grønlandske folks udøvelse af sin selvbestemmelsesret. Efterfølgende har visse folkeretsjurister imidlertid sat spørgsmålstegn ved den folkeretlige gyldighed af Grønlands ændrede status med henvisning til, at de materielle og processuelle forudsætninge rfor udøvelse af kolonial selvbestemmelse ikke var opfyldt i Grønlands tilfælde. Artiklen konfronterer denne kritik og konkluderer at, der ikke -  ud fra de normer og standarder som gjaldt dengang - er tiltstrækkeligt grundlag for at anfægte hverken gyldigheden af Grønlands integration med Danmark i 1953 eller Generalforsamlingens godkendelse heraf. Som følge heraf kan Grønland folkeretligt set ikke i dag gøre krav på en fortsat ret til ekstern selvbestemmelse, herunder uafhængighed fra Danmark.
Original languageEnglish
JournalNordic Journal of International Law
Volume77
Issue number4
Pages (from-to)365-400
Number of pages36
ISSN0902-7351
DOIs
Publication statusPublished - 2008

ID: 9538090