Reglerne om parternes kommunikation i udkastet til AB 18

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I artiklen undersøges reglerne om kommunikation mellem entrepriseaftalens parter i udkastet til AB 18, herunder navnlig kommunikation i forbindelse med entreprenørprojektering, ændringer og tidsfristforlængelse. I lyset af formålet med revisionen af AB-systemet og den hidtidige retstilstand fremsættes nogle principielle synspunkter om indholdet af disse regler.
Original languageDanish
Article numberTBB.2018.351
JournalTidsskrift for Bolig- og Byggeret
Pages (from-to)351-357
Number of pages7
ISSN1398-1021
Publication statusPublished - 2018

ID: 196410453