Ømålsordbogen som leksikografisk, sproglig og kulturhistorisk resurse

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Ømålsordbogen (ØMO) er en af de store nationale videnskabelige dokumentationsordbøger i Norden (jf. fx Norsk Ordbok, Ordbok över Finlands svenska folkmål, mfl.). ØMO beskriver de traditionelle danske dialekter, dvs. talesproget blandt bønder og fiskere, på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og omliggende øer i perioden 1750–1950, med hovedvægten på tiden 1850–1920. Ordbogen medtager hele ordforrådet hos landbefolkningen og giver detaljerede beskrivelser af ordenes udtale, bøjning, syntaks, betydning og brug. Et særkende ved ordbogen er at den også giver indgående etnologisk-encyklopædiske beskrivelser af de redskaber, arbejdsprocesser og traditioner der hørte til ældre tiders bonde-, håndværker- og fiskerkultur, med henvisning til den folkelige terminologi der er knyttet til dem (jf. Gudiksen & Hovmark 2009). Under artiklen bage er der fx et afsnit på tre spalter om bagning i den gammeldags murede bageovn, og under fastelavn en skildring af dyster, optog, lege og gilder. Ordbogens oplysninger er sammen med de tilgrundliggende samlinger en vigtig del af dansk kulturarv.

Første bind af ordbogen udkom i 1992 efter en slags førstegenerationsdigitalisering i slutningen af 1980’erne, hvor man tog et særligt tekstbehandlingsprogram og et korpusværktøj i brug. Herefter er ordbogen udkommet i regelmæssigt tempo med et bind hvert andet år, senest bind11 (kurv–lindorm) i 2013. Halvdelen af materialet er således redigeret. I 2013 var en teknisk omstilling imidlertid påkrævet, og man gik derfor i gang med en ny digitaliseringsproces finansieret af Carlsbergfondet. Processen har omfattet flere forskellige dele: udarbejdelse af en dania-font i unicode, et nyt korpusværktøj (i samarbejde med Det DanskeSprog- og Litteraturselskab), digitalisering af de trykte bind 1–11 (a–lindorm) til xml-format, indkøb og opsætning af et nyt databasebaseret redigeringsværktøj (iLEX) inkl.udarbejdelse af xml-skema samt publiceringsløsning. Både database og publiceringsløsning forsøges så vidt muligt tilrettelagt så ordbogen fremover ikke er bundet til at udkomme på tryk, men også er forberedt til publicering på andre platforme. Hertil kommer at man er i gang med en digitalisering af ordbogens seddelsamling. Målet er en fulddigital udgivelsesproces. Bind 12 forventes at udkomme i 2018. Mange af de nye resurser foreligger indtil videre dog kun i forholdsvis rå former. Det gælder fx de digitaliserede trykte bind. De udgør dog allerede en værdifuld resurse, og i denne artikel vil vi give nogle eksempler på de muligheder som denne nye resurse giver.

Original languageDanish
JournalSkrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksikografi
Volume15
Pages (from-to)96-103
Number of pages8
ISSN0803-9313
Publication statusPublished - 2018
EventKonference om Leksikografi i Norden - Árni Magnússon-instituttet for islandske studier, Islands universitet, Reykjavík, Iceland
Duration: 30 May 20172 Jun 2017
Conference number: 14
http://www.arnastofnun.is/page/nfl2017

Conference

ConferenceKonference om Leksikografi i Norden
Number14
LocationÁrni Magnússon-instituttet for islandske studier, Islands universitet
CountryIceland
CityReykjavík
Period30/05/201702/06/2017
Internet address

ID: 188789395