Når journalister bryder loven for at informere offentligheden

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen belyser - i lyset af U 2008.671 H og 2008.1055 Ø - retstilstanden vedrørende journalisters mulighed for straffrihed eller -bortfald, når de selvstændigt begår lovbrud som et led i undersøgende journalistik. på denne baggrund formuleres - til dels retspolitisk - nogle retningslinjer til fastlæggelse af området for journalistisk straffrihed. herved stilles navnlig spørgsmålstegn ved den vægt, som i hidtidig retspraksis er tillagt almeene retshåndhævelseshensyn over for informationshensynet. der argumenteres for, at de opstillede retningslinjer, foruden at skabe en klarere retsiltilstand, også vil være bedst stemmende med EMRK art. 10.
Original languageDanish
JournalJuristen
Volume90
Issue number9
Pages (from-to)269-281
Number of pages13
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 2008

ID: 9538458