Kulturens og regionernes Europa

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen diskuterer med udgangspunkt bl.a.H.G. Marshalls "Citizenship and Social Class" (London 1950) og Erik Seidenfadens "Vejene til Europa- Europa under 100 flag" København 1970) de kulturpolitiske udfordringer i relation til udviklingen i Europa. Den økonomiske og politiske integrationsproces i EF/EU post Maastrict-traktaten og opbrudet i øst efter murens fald har skabt ændrede internationale forudsætninger for kunstens og kulturens rum og de kulturpolitiske udfordringer. Nærmer vi os et "Regionernes Europa", som vil styrke regioner på bekostning af nationalstater? Vil der opstå nye kulturelle rum og grænser? Hvad vil blive de kulturelle, politiske og økonomiske relationer mellem regioner, nationalstater og det supranationale niveau i fremtidens Europa? Er "Regionernes Europa" vejen frem for et demokratisk kulturelt og politisk Europa?
Original languageDanish
Article number1992:1
JournalNordrefo
Volume1992
Issue number1
Pages (from-to)227-240
Number of pages13
ISSN0345-8326
Publication statusPublished - 1992

ID: 113985844