James of Venice and the Posterior Analytics

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen diskuterer, om Jakob fra Venedig (Iacobus Veneticus Graecus) forfattede en kommentar til Aristoteles' skrift Analytica Posteriora. Konklusionen er, at det ikke var tilfældet, og at dette har stor betydning for vores forståelse af 12. årh.s videnskabsteori.
Original languageEnglish
JournalCahiers de l'Institut du Moyen-âge Grec et Latin
Volume78
Pages (from-to)37-50
Number of pages14
ISSN0591-0358
Publication statusPublished - 2008

    Research areas

  • Faculty of Humanities - Aristotle, James of Venice, Posterior Analytics, Medieval philosophy

ID: 8722756