Internationaliseringens og EF-rettens betydning for arbejdsmarkedet set fra kvinders perspektiver

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

EU-ret, Arbejdsret, Kvinderet
Original languageEnglish
JournalKvinnerett i et internasjonalt perspektiv
Issue numberSkriftserie nr. 19
Pages (from-to)11-20
Publication statusPublished - 1993

ID: 264380