Farefuld sejllads og kulturelle forviklinger: Grundlæggelsen af Danmarks første koloni i 1620

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

I det danske Rigsarkiv opbevares en lang rapport skrevet af
adelsmanden Ove Giedde og stilet til Christian IV, som i 1618
sendte ham til Ostindien som admiral for en flåde bestående
af fem skibe med omkring 500 mænd. Inden afrejsen
havde Giedde som kongelig udsending svoret troskabsed
til regenten. Gieddes rapport er temmelig detaljeret og
forfattet på dansk i en saglig stil. Den beretter næsten dag
for dag om de mangfoldige gøremål og farefulde hændelser
under sejladsen og de kulturelle forviklinger mens i land
under den lange sørejse fra 1618 til 1620, hvor den
danske(1) ekspedition endelig ankom til Ceylon (Sri Lanka),
som var den oprindelige destination for rejsen. Rapporten er
opdelt i tre dele, der beskriver selve rejsen, forhandlingerne
i Ceylon og endelig samspillet med nayaken (kongen) af
Thanjavur i Sydindien, som i 1620 resulterede i oprettelsen
af Danmarks første koloni, Tranquebar (Giedde 1622, trykt af
J.H. Schlegel i 1772).
Den første kontakt med det indiske fastland fandt sted i
foråret 1620, da skibet Øresund, sendt i forvejen af Gieddes
flåde, led skibsbrud på den sydlige del af Coromandelkysten.
At den indisk-danske forbindelse skulle indledes med et
forlis er ikke uden symbolik, hvilket i 1620 resulterede i
oprettelsen af Danmarks første koloni, Tranquebar (Giedde
1622, trykt af J.H. Schlegel i 1772).
Original languageDanish
JournalNoter
Volume225
Pages (from-to)9-15
Number of pages10
ISSN0909-086X
Publication statusPublished - May 2020

ID: 250119190