Det databeskyttelsesretlige ansvarlighedsprincip i dansk tilsynspraksis

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Databeskyttelsesforordningens styrkelse af ansvarlighedsprincippet er formentlig en af hovedårsagerne til, at reguleringen i dag har en langt større betydning for hverdagen i virksomheders og myndigheders organisationer. På baggrund af en kort gennemgang af det databeskyttelsesretlige ansvarlighedsprincips udviklingshistorik undersøges princippets nærmere indhold. Fokus er rettet mod anvendelsen i dansk tilsynspraksis, og det afdækkes, at den etablerede tilsynspraksis giver visse pejlemærker i forhold til, hvilke krav de dataansvarlige (og i et vist omfang databehandlerne) skal leve op til.
Original languageDanish
Article numberRR.10.2022.34
JournalRevision & Regnskabsvaesen
Volume2022
Number of pages9
ISSN0034-6918
Publication statusPublished - 1 Oct 2022

ID: 318100543