Lovkommentar i Karnovs Lovsamling af Lovbekendtgørelse 2014-11-21 nr. 1224 International købelov (CISG: Convention on Contracts for the International Sale of Goods)

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommissionedpeer-review

CISG trådte i kraft 1988-01-01 efter at være blevet ratificeret af det nødvendige antal lande, jf. art. 99. Den danske ratifikation skete 1989-02-04, jf. note ad intkbl § 4. Den omfatter ikke Færøerne og Grønland, jf. herved art. 93 og intkbl § 5. Som et led i den danske ratifikation i 1989 tog man forbehold over for CISG Del II om aftaleindgåelse, jf. art. 92 og tidligere intkbl § 1, 2. pkt. Ved samme lejlighed tog Danmark desuden et såkaldt nabolandsforbehold omfattende de nordiske lande, jf. art. 94 og intkbl § 2. Artikel 92-forbeholdet blev senere tilbagekaldt, jf. nærmere note nedenfor til »Del II. Aftalens indgåelse«. Det danske forbehold iht. art 94 er derimod stadig i kraft. CISG er ratificeret af godt 85 andre lande (september 2017).
Original languageDanish
Publication date2018
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherKarnov Group
Number of pages77
Publication statusPublished - 2018

ID: 194521760