Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen, Beføjelser

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Lærebog i obligationsret, bind I, præsenterer den almindelige obligationsrets regler om ydelsen, dens præstation og misligholdelse. I erkendelse af det samspil, der består mellem dansk obligationsret, fremmed ret og de internationale harmoniseringsbestræbelser, inddrager forfatterne en række komparative indslag og synspunkter i deres fremstilling af den gældende obligationsret. Bogen behandler følgende emner: Realydelser; Pengeydelser: Gensidighed, samtidighed og risiko; Fælles problemstillinger; Realkreditors beføjelser; Pengekreditors beføjelser; Aftaler om misligholdelsesbeføjelser; Direkte krav; Produktansvaret. Denne fjerde udgave tager højde for den lovgivning, retspraksis og litteratur, der er kommet til i de 5 år, der er gået siden tredje udgave fra 2010.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherKarnov Group
VolumeI
Edition4.
Number of pages554
ISBN (Print)978-87-619-3730-8
Publication statusPublished - 2015

ID: 143953725