International privatret på formuerettens område

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Bogen omhandler denne de IP-regler, der har tilknytning til og størst betydning for danske formueretlige discipliner (aftaler, køb, delikt, tingsret osv.). Denne udgave omfatter en række nye retsafgørelser, bl.a. vedr. Bruxelles I-forordningen, som har væsentlig betydning for forståelsen af vores IP-regelsæt. Hertil kommer, at den omarbejdede Bruxelles I-forordning om domstolenes internationale kompetence og fuldbyrdelse af fremmede domme – som Danmark er omfattet af i kraft af en ”parallelaftale” – finder anvendelse fra den 10. januar 2015, jf. nærmere herom i kapitel 2.
Original languageDanish
Place of PublicationDanmark
PublisherDjøf Forlag
Edition5
Number of pages155
ISBN (Print)978-87-574-3188-9
Publication statusPublished - 2015

ID: 142222184