Rasmus Arler Kamstrup Bogetoft

Rasmus Arler Kamstrup Bogetoft

Tenure Track Assistant Professor

  1. Eliteforsk Rejsestipendiet

    Bogetoft, Rasmus A.K. (Recipient), 2020

    Prize: Prizes, scholarships, distinctions

  2. Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

    Bogetoft, Rasmus A.K. (Recipient), 2019

    Prize: Prizes, scholarships, distinctions

ID: 298431391