Jens Hemmingsen Schovsbo

Jens Hemmingsen Schovsbo

Professor

Work

2003-          Professor in Intellectual Property Law, University of Copenhagen
2001            Docent in Contract Law, University of Copenhagen
1999            Associate professor in Contract Law, University of Copenhagen  
1995            Research Assistant, University of Copenhagen  
1995            Assistant professor, University of Copenhagen
1992            Phd Fellow, University of Copenhagen

Education 

 

2001            Dr.jur., University of Copenhagen 
1996            Ph.d., University of Copenhagen 
1991            Cand.jur., Københavns Universitet 
1991            LL.M. in International Business LegalStudies, University of Exeter 
1984            Immatriculated, Law University of Copenhagen 

Internal/external positions etc.

Current

2019-     President ATRIP (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF TEACHING AND RESEARCH IN INTELLECTUAL PROPERTY)

2021 (2013) - Chair (member) of the Scientific Advisory Board (Fachbeirat) of the Maxk Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law

2015 - Member of the editorial commitee board for Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR)

2008-     Member of the editoral committee for Tidsskrift for Rettsvitenskap (TfR)

2005-     Member of the board of the Danish AIPPI
2004-     Member of the Board of Appeal for Patents and Trademarks
2003-     Member of the Complaints Board for Domain Names 
2003-     Efor for the Arnemægnæanske stiftelse 

2015(6) - Member of (chariman for) the Aller Foundation
2003-     Member of the board for Børge Hinsch Fonden 
2003-     Member of the board for the Familefoundation FurebakkenHistorical

 

2013 - 2020 Chairman of the PhD committee, Faculty of Law UCPH

2015 Medlem af ekspertudvalget til undersøgelse af mulige tilpasninger af rammerne for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

2004-2015 Medlem af bestyrelsen for Djøfs Forlags fond

2004-2015 Raadsvalgt medlem af De Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

2009- 2013 Formand for praksisudvalget ved Københavns Universitet

2011 HANKEN DIstinguished Research Fellow, HANKEN School of Economics, Helsingfors

2006-2008  Leder af Dansk Juridisk Forskerskole

2004-2010  Generalsekretær for den Nordiska Samarbettskommittén for industriellt
                   rättsskydd


2004-2007  Leder af instituttet for EU-retslige studier og permanent gæsteprofessor,
                   Shangdon University Law School, Kina
2004-2006  Formand for ph.d.-studienævnet og Ph.d.-studieleder 
2003-2006  Medlem af Kulturministeriets Kapitel 3 udvalg
2002-2006  Biblioteksansvarlig ved det Juridiske Fakultet 
2002-2007  Dansk redaktør for Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 
2001-2005  Medlem af Teknologirådets arbejdsgruppe "Patentsystemets fremtid" 
2001-2004  Medlem af Videnskabsministeriets domæneudvalg 
2001-2003  Formand for UVBA 
2001-2003  Tillidsrepræsentant ved Juridisk Fakultet 
2001-2003   Medlem af Juridisk Fakultets Samarbejdsudvalg 
2001-2003   Medlem af Københavns Universitets Hovedsamarbejdsudvalg 
2000-2003   Medlem af bestyrelsen for COPY-DAN Tekst & Node 
1999-2002   Medlem af COPY-DANs digitale samarbejdsgruppe 
1997-2001   Københavns Universitets repræsentant i betyrelsen for Nordisk Kollegium 

Education

LL.D., PhD, LL.M.

ID: 11864