Kontrakt- og immaterialretlig konkurrence ved krænkelse af vilkår i licensaftaler om immaterialretligheder

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Det er det almindelige kontraktretlige udgangspunkt, at licensgiver i tilfælde af licenstagers krænkelse af et vilkår i licensaftalen kan vælge mellem at gøre kontrakt- eller immaterialretten gældende. Der argumenteres for, at dette udgangspunkt om valgfrihed ikke kan opretholdes, idet det immaterialretlige system især som følge af udviklingen i EU-retten i dag udgør et specialiseret regelsæt, som indebærer betydelige fordele, der systematisk og ensidigt kommer licensgiver til gode. Adgangen til at gøre immaterialretten gældende over for en kontraktpart bør således anses for at være begrænset til de tilfælde, hvor der er udtrykkelig hjemmel.
Original languageDanish
JournalN I R
Issue number2
Pages (from-to)5-21
ISSN0027-6723
Publication statusPublished - 2018

ID: 196715107