Immaterialret og international frihandel

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Den immaterialretlige beskyttelse er gennem en årrække i tiltagende grad blevet inddraget i handels- og investeringstraktater på bi-, pluri- og multilateralt plan. Dynamikken i denne internationale udvikling gennemgås i det væsentlige kronologisk. Med afsæt i den senest indgåede traktat, the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPP), drøftes, hvilken indflydelse handelsaspektet har fået på den immaterialretlige regulering.
Original languageDanish
Article number2016B.166
JournalUfR, litterær afd.
Issue number12
Pages (from-to)166-174
Number of pages9
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - 18 Mar 2016

ID: 159427425