Fiktioner- Sø- og Handelsrettens dom af 8. november 2011 om køb af kopivarer til privat brug

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I artiklen diskuteres Sø- og Handelsrettens dom af 8. november 2011, som fastslår, at et Rolex-kopiur, som en dansk forbruger havde forsøgt at importere fra Hongkong, var blevet retmæssigt tilbageholdt af SKAT og skulle afstås til statskassen uden erstatning, selv om importen ikke udgjorde en krænkelse af de immaterialretlige regler. Det vises, at dommen savner hjemmel i gældende ret, og at dommen muliggør en dansk retsstilling, som er klart i strid med Danmarks EU-retlige og internationale forpligtelser. Ifølge forfatterne bør dommen give anledning til at overveje, om der er behov for at justere reglerne om import af kopivarer til privat brug.
Original languageDanish
JournalUgeskrift for Retsvæsen, Den litterære Afdeling
Volume2012
Issue number2
Pages (from-to)15-23
Number of pages9
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - 2012

ID: 36041318