Enkeltfag under Åbent Universitet – Københavns Universitet

Enkeltfag under Åbent Universitet

Du kan søge om optag under Åbent Universitet på udvalgte bachelor- og kandidatkurser på Det Juridiske Fakultet.

Optagelse af enkeltfagsstuderende forudsætter, at der er en ledig plads på det ønskede fag, efter at de almindelige studerende er blevet holdsat. Fakultetet forbeholder sig derfor retten til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde. Fakultetet forbeholder sig også retten til at nedlægge udbudte kursusfag, hvis der er for få tilmeldte/ansøgere, utilstrækkelige underviserressourcer eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder.

Søg tidligt, da fakultetet i de tilfælde, hvor der er flere ansøgere end pladser, prioriterer ansøgere efter tidspunktet for modtagelse af ansøgningen.

Omtale Læs, hvad tidligere studerende siger om Fakultetets enkeltfag
Fag og kurser Find dit kursus
Optagelse

Find information om ansøgning, frister, priser og adgangskrav. Du finder ansøgningsblanketten under: "Sådan søger du om optagelse"

Når du er blevet optaget Find praktiske oplysninger om undervisning, tid og
sted
Eksamen Find praktiske informationer om eksamenstilmelding, særlige eksamensvilkår, omprøve, eksamensbevis m.v.