Enkeltfag under Åbent Universitet

Atriet på Søndre Campus

Du kan søge om optag under Åbent Universitet på udvalgte bachelor- og kandidatfag på Det Juridiske Fakultet.

For at få plads skal der være ledigt på det pågældende fag efter at de almindelige jurastuderende er holdsat. Fakultetet kan derfor afvise kvalificerede ansøgere fordi holdene er fyldt op, hvis faget er nedlagt, der er for få tilmeldte eller utilstrækkelige underviserressourcer.

Ansøg så tidligt som muligt i ansøgningsperioden, da fakultetet i de tilfælde, hvor der er flere ansøgere end pladser, prioriterer ansøgere efter det tidspunkt, som vi har modtaget ansøgningen.

For forårssemesteret 2022 er ansøgningsfristen d. 1. december 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som enkeltfagsstuderende har du betalt for 2 eksamensforsøg. Du bliver automatisk tilmeldt eksamen i den ordinære prøveperiode og du har ikke mulighed for at afmelde dig. Prøveperioden finder du i fagets kursusbeskrivelse på kurser.ku.dk.

Særlige vilkår til eksamen: Det er muligt at søge om særlige vilkår til eksamen, herunder forlænget tid til skriftlig eksamen. Læs mere om særlige vilkår til eksamen (intranet).

Udebliver du fra eksamen i den ordinære prøveperiode, har du brugt dit 1. eksamensforsøg. Du skal bruge dit 2. eksamensforsøg, inden udløbet af din indskrivningsperiode (normalt 5 semestre).

Vi anbefaler, at du bruger dit 2. eksamensforsøg i fagets omprøveperiode. Undervisningen er i frisk erindring og et fag kan godt blive nedlagt. Bliver dit fag det, inden du har aflagt dit 2. eksamensforsøg, skal du sende en dispensationsansøgning for at få mulighed for at afslutte faget. Eksamen vil i disse tilfælde typisk blive afviklet som en mundtlig eksamen eller en selvstændig skriftlig opgave. Formen afgøres af fagets fagansvarlig.

Du skal selv tilmelde dig dit 2. eksamensforsøg via denne blanket:

Du kan i blanketten skrive, om du ønsker at gå op til næstkommende omprøve eller ordinær eksamen.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan modtage undervisning igen. Du er kun berettiget til at komme til eksamen ved dit 2. eksamensforsøg.