Anna Louise Damsgaard Fink

Anna Louise Damsgaard Fink

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6A.3.41

    Telefon: +45 35 33 61 24

Anna-Louise Fink er ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet. Hendes forskningsprojekt bærer arbejdstitlen: Forholdet mellem den etiske og den retlige regulering af medierne. 

Forskningsprojektet omhandler forholdet mellem den etiske og den retlige regulering af medierne, og vil herunder indeholde en kritisk analyse og vurdering af om reglernes nuværende udformning rent faktisk sikrer de bærende hensyn bag ytringsfriheden, pressefriheden og de modstående hensyn, særligt sikringen af privatlivets fred. Formålet med afhandlingen er således at tage spørgsmålet om rammerne for den retlige og etiske regulering af medierne substantielt op til overvejelse i lyset af medieudviklingen og det aktuelle mediebillede. Dette vil indebære en analyse af de forskellige regelsæts indbyrdes forhold. Dermed vil afhandlingens undersøgelsestema angå de nuværende reguleringsformers egnethed i dagens mediebillede.

Afhandlingen vil endvidere indeholde en kritisk analyse af, hvordan forskellige reguleringsformer bedst kan anvendes til at sikre den rette balance mellem pressens ytringsfrihed og privatlivsbeskyttelsen. Ydermere har afhandlingen til formål at evaluere og analysere på erfaringerne med Medieansvarsloven fra 1992. Evalueringen af erfaringerne med loven skal benyttes til at vurdere om regelsættene stadig er tidssvarende set i lyset af det nuværende mediebillede.

 

Primære forskningsområder

Medieret

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt: Forholdet mellem den retlige og etiske regulering af medierne. 

ID: 169401243