Retorisk eksklusion: Festen i Hyskenstræde som retorisk handling

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Festen i Hyskenstræde som retorisk handling. Et retorisk fællesskab er et fællesskab som fremstår, forestilles og udvikles i retoriske tekster. Disse tekster afslører således hvem der er inkluderet i fællesskabet, og hvem der er ekskluderet. Hvor flere teoretikere har beskæftiget sig med retoriske fællesskabers manglende inklusion, har der været mindre fokus på, hvordan man udstødes fra et retorisk fællesskab. I denne artikel analyseres mediedækningen af en fest, der endte i hærværk i Hyskenstræde i det indre København i maj 2009, og heraf udleder forfatterne tre forskellige retoriske eksklusionstrategier, der fravrister hærværksudøverne mulighederne for at udøve retorisk agency. Forfatterne argumenter for, at der herved skabes et misvisende billede af begivenheden, idet festen bør ses som en fortættet folkelig diskurs, som retoriske handlinger udført af en modoffentlighed. Fremfor at ekskludere afvigende og afstandstagende retoriske handlinger fra det retoriske fællesskab, vil det være mere hensigtsmæssigt at inkludere disse som retoriske – uafhængig af om man i øvrigt finder dem acceptable. Artiklens kritik tager således afsæt et andet sted end retorisk kritik oftest gør, idet dens mål ikke er at vurdere, hvorvidt handlingerne var hensigtsmæssige, men alene argumentere for, at det var retoriske handlinger med motiv og formål.
Original languageDanish
JournalRhetorica Scandinavica
Issue number54
Pages (from-to)7-28
Number of pages21
ISSN1397-0534
Publication statusPublished - 2010

ID: 33908646