Lovgivning - realiteter og udfordringer

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Formålet med dette kapitel er at identificere og diskutere nogle centrale juridiske aspekter af indførelsen af personlig medicin og oprettelsen af det danske Nationalt Genom Center. Vi rejser spørgsmålet om, hvorvidt den eksisterende regulering er egnet til at håndtere de hensyn, interesser og dilemmaer, som introduktionen af personlig medicin rejser; især i forhold til den enkeltes selvbestemmelsesret, ret til viden og ret til ikke-viden, samt beskyttelsen af privatliv og relationen mellem den enkelte og genetiske slægtninge. Vi ser også nærmere på børns rettigheder i forhold til personlig medicin og drøfter de videnskabsetiske rammer for forskningsprojekter vedrørende personlig medicin. Vi konkluderer, at de nuværende lovgivningsmæssige rammer ikke adresserer en række af de centrale hensyn og dilemmaer, og argumenterer endvidere for, at man i stedet for den nuværende individorienterede lovgivningsstrategi bør overveje en mere solidaritetsorienteret lovgivning.
Original languageDanish
Title of host publicationPersonlig medicin : filosofiske og tværvidenskabelige perspektiver
EditorsSøren Harnow Klausen, Karin Christiansen
Number of pages9
PublisherMunksgaard
Publication date1 Aug 2020
Pages179-187
Chapter6
ISBN (Print)9788762819566
Publication statusPublished - 1 Aug 2020

ID: 225999845