"Jamil Perkersen Nielsen Rasmussen": En sociolingvistisk undersøgelse af identitet og etnicitet i superdiversiteten

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  • Thomas Rørbeck Nørreby
Denne afhandling omhandler en ung mand fra Amager ved navn Jamil og hans sociale og sproglige praksisser. I min undersøgelse fokuserer jeg på, hvorledes Jamil konstruerer og forhandler etniske identiteter i skole- og fritidsmiljøer og på Facebook. Min undersøgelse er baseret på et etnografisk feltarbejde, som jeg har gennemført over en periode på næsten to år. I denne periode har jeg observeret min fokusperson og hans venner i forskellige situationer i København. Jeg har været med dem til undervisning i skolen og i deres frikvarterer. Jeg har også fulgt dem uden for skolen og hængt ud med dem forskellige steder. På baggrund af dette illustrerer jeg, hvordan de foretager identitetsarbejde i kontekster, hvor de færdes af egen fri vilje, og i kontekster, hvor deres tilstedeværelse ikke er (helt) op til dem selv. Mit feltarbejde er endvidere karakteriseret ved, at jeg har foretaget det i samarbejde med et hold af kollegaer. Således bidrager min afhandling også til teoretiske og metodologiske overvejelser inden for denne disciplin. Mine data består foruden etnografiske deltagerobservationer af forskellige former for samtaledata, interviews, hjemmeopgaver og Facebook-aktivitet.

I min afhandling fokuserer jeg på, hvordan etniciteter konstrueres gennem social handling. Jeg belyser, hvilke semiotiske resurser, Jamil anvender, når han konstruerer forskellige etniciteter. Jeg når frem til, at Jamil konstruerer både en lokal etnicitet og en diasporaetnicitet, og at disse to aspekter af hans etnicitet begge har to forankringer. Den lokale etnicitet, som er karakteriseret ved Jamils tilknytning til Danmark, har således både en lokal og en national forankring. Den lokale forankring er kendetegnet ved Jamils tilhørsforhold til Amager, mens den nationale forankring viser hans tilknytning til "nationen" Danmark. Den diaspora-etnicitet, som Jamil konstruerer, har ligeledes to forankringer – en lokal og en global. Den globale diasporaforankring knytter Jamil til sin diasporaforbindelse til Libanon- Palæstina, mens den lokale er karakteriseret ved, at den ud over at have en forbindelse til Jamils diaspora i Libanon-Palæstina er lokalt forankret på Amager. I forbindelse med Jamils etnicitets- og identitetskonstruktioner beskriver jeg det superdiverse samfund, Jamil bor i, som en markant omstændighed. Som min afhandling viser, anvender Jamil og hans venner de resurser, de har til rådighed, til at producere, undersøge, udfordre og omarbejde traditionelle forbindelser mellem sprog, oprindelsesland og etnicitet. Min undersøgelse viser også, hvorledes de superdiverse samfundsvilkår gør Jamil i stand til at bevare en daglig kontakt til sin diaspora gennem fjernsyn og internet og dermed forsyne ham med, hvad jeg kalder diaspora-identitetsresurser. Således tegner jeg i denne afhandling et billede af en ung mand, som lever i et senmoderne superdiverst samfund, og som i en kombination af en anvendelse af forskellige semiotiske resurser konstruerer sig selv som både dansker og libaneser-palæstinenser. På den måde viser jeg, at etniciteter bliver konstrueret gennem social handling, og at én etnicitet ikke nødvendigvis udelukker en anden, idet man sagtens kan være både dansker og libaneser-palæstinenser på samme tid.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavns Universitets Humanistiske Fakultet
PublisherKøbenhavnerstudier i tosprogethed
Volume67
Edition1
Number of pages136
ISBN (Print)9788791621536
Publication statusPublished - Jun 2012

ID: 123351366