Uddannelse

Forskningsbaseret uddannelse

Der er et tæt samspil mellem forskning og uddannelse på Det Juridiske Fakultet, og forskere ved CME underviser og vejleder både bachelor-, kandidat- og Ph.D.-studerende inden for centrets forskningsområder. Se nærmere om forskningen på centeret.

Studerende og andre er velkomne til at kontakte centerets medarbejdere vedrørende centerets fagområder, herunder blandt andet vedrørende skrivning af bachelor- og kandidatafhandlinger.

 Mere information om vores uddannelser:

Information om: